เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 หลังมีภาพและข้อความเกี่ยวกับการยกเลิกสถานที่ให้จัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดเชียงราย ประจำปี 2567 โดยใช้สนามบิน ฝูงบิน 416 เชียงรายเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งปรากฏข้อมูลในสื่อออนไลน์ในรูปแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

     โดยมีทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ออกมาเตือนว่าเป็นข่าวปลอมจังหวัดเชียงรายไม่ได้ทำโปสเตอร์โปรโมทงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและกาชาด ได้โพสต์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คข้อความว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลในสื่อออนไลน์ในรูปแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 นั้น

 

จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งว่าจังหวัดเชียงรายมิได้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการพ่อขุนฯ ยังมิได้มีการประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ จัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 แต่อย่างใด

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME