เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คุณธานี ลิมปนารมณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และรศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมมอบทุนการศึกษาวิชาชีพสายสื่อมวลชน หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ให้กับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ซึ่งในปีนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนฯ 
 
 
ได้แก่ นายกันณพงศ์ ก.บัวเกษร ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวนครเชียงรายนิวส์ และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจ มีเดียแบรนด์ส คอนเท็นต์ สตูดิโอ (MBCS Thailand) บริษัท – ไอพีจี มีเดีย แบรนด์ส ประเทศไทย : IPG Mediabrands Thailand โดยมี คุณชนิดา จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมเป็นเกียรติ ที่อาคาร Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME