“วิษณุ” เป็นประธานเปิด พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์

Facebook
Twitter
Email
Print
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวร่วมสมัย โดยมี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี พันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ (แห่งใหม่) ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 
ในการนี้ นายวิษณุ กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บ หรือจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ชมได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านกาลเวลา ได้เรียนรู้ถึงปรัชญา แนวความคิดในเรื่องต่าง ๆ ที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดง โดยพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศได้จัดแสดงวิวัฒนาการของการลงโทษแต่ละยุคสมัย ซึ่งทุกประเทศในโลกมีปรัชญาการลงโทษที่ตรงกันว่า การลงโทษถือเป็นการแก้แค้น และทดแทน ต่อมาได้พัฒนาเป็นการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และได้มีการปรับเปลี่ยนอีกคือ พัฒนาตัวบุคคล พัฒนาทัศนคติ และพัฒนาอาชีพ เพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในปัจจุบันนี้ นอกจากจะต้องรับโทษแล้ว ยังมีโอกาสเรียนรู้อีกหลายอย่างระหว่างที่ใช้เวลาชีวิตอยู่ในสถานที่ควบคุม จนกระทั่งสามารถสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา 
 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ของทุกประเทศที่ต้องพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง และลงโทษตามระยะเวลา ก็ส่งมอบบุคคลเหล่านี้กลับคืนสู่สังคม เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร ร่วมรับชมการแสดงความสามารถของผู้ต้องขัง ความวิวัฒน์แห่งราชทัณฑ์ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ “ตำนานคุกไทย ตัวร้ายที่รักเธอ” “รำดาบ” และการแสดงเครื่องดนตรี “ปี่สก๊อต” ต่อจากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “การราชทัณฑ์ยุคเดิม” 
 
โดยอาคาร 1 เป็นห้องแห่งคำถาม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ อาคาร 2 ชั้น 1 เป็นการจัดแสดงการลงทัณฑ์แบบจารีตนครบาล, ห้องเครื่องพันธนาการ, ห้องเครื่องทรมาน/เครื่องลงทัณฑ์ และห้องจำลองวิธีการประหารชีวิตด้วยดาบ ปืน และฉีดสารพิษ ส่วนชั้น ๒ ของอาคาร แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับคุกในสมัยอดีต, จำลองความเป็นอยู่การใช้ชีวิตในเรือนจำ, ภาพเหตุการณ์สำคัญในอดีต ฯลฯ เป็นต้น 
 
นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “การแก้ไขพัฒนา…สู่การคืนคนดีสู่สังคม และการท่องเที่ยวร่วมสมัย” สำหรับอาคาร ๓ เปิดเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ “วันสุข” WANSOOK ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้ต้องขังจากเรือนจำต่าง ๆ จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการแสดงความสามารถผู้ต้องขังทักษะพิเศษ อาทิ การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย การจัดแสดงและสาธิตผลงานการฝึกวิชาชีพศิลปะช่างสิบหมู่ รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ และเปิดพิธี ณ บริเวณทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมชมบูธกิจกรรม และร้านเครื่องดื่ม/อาหาร จากทัณฑสถานต่าง ๆ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ขอเชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมเพื่อศึกษาเรียนรู้วิวัฒนาการด้านการลงทัณฑ์และงานราชทัณฑ์ไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันได้ทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ณ พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงยุติธรรม

 
Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE