จากกรณี “น้องอุ้ม” หรือ นางสาวปุณยวีร์ ศรีดวงแปง หรือน้องอุ้ม พยาบาลสาว รพ.อุ้มผาง ได้ประสบอุบัติเหตุรถพยาบาลชนกับรถพ่วงลงจากดอย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งมีการส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี ก่อนจะเข้ามารับการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อ ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ดังที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

วานนี้ (วันที่ 4 ตุลาคม 2566) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ออกประกาศเรื่อง รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งต่อ “น้องอุ้ม” พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลอุ้มผาง กลับสู่ โรงพยาบาลอุ้มผาง (ฉบับที่ 3) หลังอาการดีขึ้นทำตามคำสั่งได้ในกิจกรรมง่ายๆ

ระบุว่าผ่านเพจสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติว่า

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้รับนางสาวปุณยวีร์ ศรีดวงแปง (น้องอุ้ม) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุ้มผาง เข้ามารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมสหวิชาชีพ เพื่อทำการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจรนั้น

ปัจจุบันน้องอุ้มรู้สึกตัวดี ทำตามคำสั่งได้ในกิจกรรมง่ายๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ชูนิ้ว/กลืนน้ำลาย/กระพริบตา/ ยิ้ม เป็นต้น ความก้าวหน้าด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมสหวิชาชีพด้านการฟื้นฟู ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และโรงพยาบาลอุ้มผางได้มีการส่งต่อข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการการฟื้นฟูสมรรถภาพกันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ทางโรงพยาบาลอุ้มผางได้มีการเตรียมความพร้อมทั้ง สถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะรับน้องอุ้มกลับไปดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง

ดังนั้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง และคณะ ได้เดินทางมารับน้องอุ้ม กลับไปฟื้นฟูสมรรถภาพต่อ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง ซึ่งทางทีมผู้บริหารกรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์ณัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ นายแพทย์ไพโรจน์ สุวรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และทีมผู้บริหารของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ พร้อมด้วย นางจินตนา ตรีเงินอรรคศรีวร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และทีมพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี ได้เตรียมความพร้อม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่คุณพ่อ คุณแม่ และน้องอุ้ม และร่วมส่ง น้องอุ้มกลับโรงพยาบาลอุ้งผาง และน้องอุ้มได้ถึงโรงพยาบาลอุ้มผาง เมื่อเวลา 00.10 น.ของวันที่ 3 ตุลาคม 2566 โดยสวัสดิภาพแล้ว

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME