เมื่อ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน ประจำปี 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ทะเลสาบเชียงแสน (หนองบงคาย) ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน นายรังสรรค์

 

ไชยพุฒ นายกเทศมนตรีตำบลโยนก นายอัยรัตน์ ทองไชย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสนผู้นำท้องที่ ร่วมให้เกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย
 
 
ทะเลสาบเชียงแสน (หนองบงคาย) เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแอ่งเชียงแสน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย หรือแรมซาร์ไซท์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ อันดับที่ 1,101 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2544 เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า พื้นที่ชุ่มน้ำช่วยเก็บกักน้ำไว้ในดิน แล้วปล่อยน้ำออกมาให้มีน้ำผิวดิน เช่น ทะเลสาบเชียงแสนแห่งนี้ ทำให้เรามีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และเป็นแหล่งที่อยู่ของพันธุ์สัตว์หลากหลายชนิดในการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแสดงที่บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตำบลโยนก ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี คำขวัญ เรียงความ ของเด็กนักเรียนที่เกี่ยวกับทะเลสาบเชียงแสน โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการต่าง ๆในพื้นที่ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 100,000 บาท โดยนายก อบจ.เชียงรายพร้อมสนับสนุนและผลักดันตามนโยบายเสน่ห์เชียงราย สถานที่ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมประเพณี อีกด้วย
 
.

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME