วันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ 5 หมู่บ้าน”โล๊ะป่าห้าเกมส์” ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายชินกร บั้งเงิน สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย อ.เมืองเชัยงราย เขต 5 นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสี และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมด้วย

 
การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เป็นการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2566 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและชุมชนมีนิสัยรักการกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี อีกทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเปิดโอกาสให้นักเรียนและชุมชนได้แสดงความสามารถของตนเองในการเพิ่มพูนทักษะกีฬา พร้อมทั้งส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างพลานามัยแก่ตนเองและได้รับความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของชุมชนส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่อไป โดยจัดแบ่งคณะสีคือ สีส้ม บ้านโล๊ะป่าห้า หมู่ 7 สีม่วงบ้านห้วยอ้ม หมู่ 8 สีเขียว บ้านห้วยอ้มใหม่ หมู่ 9
สีฟ้า บ้านก๊อดยาว หมู่ 14 และสีขาว บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ หมู่ 22 
 
 
โดยการจัดการแข่งขันมีกีฬารวม 5 ประเภทได้แก่ ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง วอลเล่ย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ทั้งนี้ อบจ.เชียงราย ได้กำหนดนโยบายกีฬาเยาวชนเงินล้าน โดย “กีฬา” เป็นสื่อพัฒนาเยาวชนให้ค้นพบตัวตนในทักษะความสามารถ โดย อบจ.เชียงราย จะส่งเสริมให้กีฬาเข้ามามีส่วนสำคัญกับเยาวชน สร้างโอกาสและสนับสนุนให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้กีฬานานาชนิด ในการค้นหาสร้างเยาวชนช้างเผือกด้านกีฬาสู่สากล กีฬาประจำท้องถิ่น กีฬาคนพิการ รวมไปถึงส่งเสริมให้เยาวชนทั่วไปทำกิจกรรมเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ วางรากฐานเรื่องกีฬามาตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ มุ่งสู่การเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับสากล และนักกีฬาอาชีพต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME