วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงร่วมกลุ่มภาคีในพิธีแสดงเจตจำนงเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่กีฬา(Chiangrai Sports City)
 
 
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย การลงนามนี้มีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งกีฬา (Chiangrai Sports City) อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล เพื่อการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา และเพื่อพัฒนาฝีมือทางด้านกีฬาเพื่อต่อยอดไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ อีกทั้งร่วมกันยกระดับสถานที่สำหรับออกกำลังกายภายในชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการกีฬาอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย
 
 
โดยก่อนการลงนาม นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่สวนสาธารณะต้นแบบ ได้แก่ สวนสาธารณะหาดเชียงราย และศูนย์ประชุมนครเชียงราย ในการสร้างพื้นที่ลานกีฬา Chiang Rai Sports City และประชุมสรุปผล การลงพื้นที่ และออกแบบขับเคลื่อนสวนสาธารณะ และแสดงเจตจำนงในการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะต้นแบบร่วมกับผู้บริหารเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
ก่อนการลงนามเจตจำนง เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย สู่การเป็นเมืองแห่งกีฬา (Chiangrai Sports city) ทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ ที่เตรียมการก่อสร้าง คอมเพล็กซ์ด้านกีฬา สนามการแข่งขันกีฬา ที่หลากหลายชนิดกีฬา ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย อีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME