เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ถูกคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเคยได้รับมาแล้ว 2 ปีก่อนหน้านี้ทำให้ เชียงรายได้รับ 3 ปีติดต่อกัน

เนื่องด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่สามารถขับเคลื่อน งานวัฒนธรรมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และได้รับการยอมรับจากผู้บริหารหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและผลักดันให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการดำเนินงานของสำนักงาน เป็นขวัญกำลังใจ เสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น

 

ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ประเมินสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมิน มีจำนวน 11 จังหวัด ปรากฎตามรายชื่อ ดังนี้

1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

**3.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

5.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

6. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

7. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราขบุรี

8. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

9. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

10. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

11. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ทางทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายพิสันต์ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ทำงานหลากหลายมิติ เข้าไปร่วมช่วยเหลือทุกภาคส่วน ไม่ได้มองว่าจะต้องรอให้ได้รับมอบหมาย เพราะมองผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นหลัก การทำงานวัฒนธรรมเราใช้ใจเต็มร้อยในการทำและเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านที่ลงไปพัฒนาในด้านวัฒนธรรม ให้ต่อยอดพัฒนาเป็นรายได้เข้าชุมชนของตัวเขาเอง ส่วนทีมงานเราช่วยกันพัฒนาต่อยอดในการเอานวัตกรรมผสมวัฒนธรรมให้ทันโลกทันสมัยให้งานที่มีอยู่มีมูลค่าทั้งราคา และจิตใจ

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงวัฒนธรรม

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME