วันที่ 1 มกราคม 2567 นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
 
 
โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 จังหวัดเชียงรายเกิดอุบัติเหตุรวม 28 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 22 ราย (เพศชาย 17 ราย หญิง 5 ราย) มีผู้เสียชีวิตรวม 6 ราย (เพศชาย 6 ราย ) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่รถจักรยานยนต์ และผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
 
 
สำหรับผลการดำเนินงานตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) มีผู้ถูกดำเนินคดีไม่สวมหมวกนิรภัยรวม 998 ราย ดื่มแล้วขับ จำนวน 80 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จำนวน 21 ราย ไม่มีใบขับขี่ จำนวน 756 ราย และมาตรการอื่นๆรวมทั้งหมด 10 มาตรการ มีผู้ถูกดำเนินคดี จำนวนรวม 2,057 ราย
 
 
จากนั้นที่ประชุมได้สรุปผลการปฏิบัติงานของการชุมชน ชุดเคลื่อนที่เร็ว และข้อมูลของด่านชุมชน ผลการรักษา รวมถึงการเยียวยาผู้ประสบเหตุ พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งได้ร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 นี้
 
 
ด้านนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุม ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยกันดูแลและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ให้มากที่สุด
 

โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 หรือศปถ. สรุปอุบัติเหตุ 3 วันปีใหม่ ยอดเสียชีวิตรวม 128 คน พร้อม กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกวดขันการจราจร และเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน อย่างต่อเนื่อง

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ โดยวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 424 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 416 คน ผู้เสียชีวิต 51 ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์

ทั้งนี้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 3 วันของการรณรงค์ คือ 29 – 31 ธันวาคม เกิดอุบัติเหตุรวม 1,150 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 1,151 คน ผู้เสียชีวิต รวม 128 คน

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ กาญจนบุรี 44 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รวม 8 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์ มี 22 จังหวัด

สำหรับวันนี้ ยังอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ประชาชนบางส่วนยังคงเดินทางท่องเที่ยวและทำบุญตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเขตเศรษฐกิจในภาคต่าง ๆ ทำให้เส้นทางหลักและเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด มีปริมาณรถหนาแน่น

ศปถ. จึงได้ประสานจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องในเส้นทางสายต่าง ๆ โดยเฉพาะเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ ซึ่งประชาชนใช้เป็นทางลัดออกสู่ถนนสายหลัก พร้อมคุมเข้มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วและง่วงหลับใน นอกจากนี้ ให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนบริเวณสถานีขนส่ง ตรวจสอบพนักงานขับรถและสภาพรถโดยสารให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME