เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์คงศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 
 
ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดเชียงราย กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2567 แนวทางการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสถานการณ์กลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวัง แนวทางการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ พร้อมทั้งร่วมพิจารณาหารือ การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในระดับอำเภอ และทบทวนผังการทบทวนผังโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 
 
กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระดับอำเภอ ทบทวนข้อมูลทรัพยากร (หน้ากากอนามัย,ห้องปลอดฝุ่น) การจัดบริการทางการแพทย์ คลินิกมลพิษ Onsite/Online ทีมปฏิบัติการเชิงรุก การรายงานโรคในระบบเฝ้าระวังกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน พร้อมทั้งการรณรงค์สมัครและประเมินห้องปลอดฝุ่น และการดูแลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับไฟป่า
 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุขของจังหวัดเชียงราย ในการเตรียมการรับมือหากเกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชน จากฝุ่น Pm2.5 ต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สสจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME