เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 11.40 น. ณ หอประชุมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พบปะน้องๆในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย “กลุ่มต้นกล้าความดี” ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอป่าแดด เขต 1 ร่วมพบปะในครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู และน้องๆเยาวชน ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจในตนเองมากขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอป่าแดดตระหนักและทราบถึงแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เสริมสร้างจุดแข็งของตนเองในด้านการสื่อสาร เพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอำเภอป่าแดด มีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และกล้าที่จะนำความสามารถของตนเองมาแสดงให้ผู้อื่นได้รับชม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้สังคม โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก “มัดปุ๊กเจียงฮาย” อีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME