เทศบาลนครเชียงรายส่งทีมป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลาย

Facebook
Twitter
Email
Print

  เทศบาลนครเชียงรายป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลาย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย ออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออกซึ่งมาจากยุงลาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา โดยให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 65 ชุมชมในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยร่วมกับ อสม. แกนนำประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนปราศจากโรคภัย

  ทั้งนี้ งานเวชกรรมสังคม กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย การใช้สารเคมีป้องกันควบคุมยุงพาหะนำโรค เช่น พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย มีความจำเป็นในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้กระจายเป็นวงกว้าง และป้องกันไม่ให้ยุงมีเชื้อไปกัดและแพร่โรคให้คนอื่นต่อการพ่นสารเคมี ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ทันท่วงที และได้มาตรฐาน ในขอบเขตการระบาด นอกจากนี้ การพ่นต้องเลือกใช้สารเคมีและความเข้มข้นตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ไม่พ่นบ่อยครั้งโดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการดื้อของยุงต่อสารเคมี

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE