เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการรวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย

 

“ท้องถิ่นเชียงราย สร้างสรรค์ ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย สิบเอกวิมล รู้ทำนอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมด้วย ณ ศูนย์กำจัดขยะ RDF องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
อบจ.เชียงราย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการกำจัดขยะของเสียอันตรายนี้เป็นหนึ่งนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งอบจ.เชียงรายได้ดำเนินการขนขยะของเสียอันตราย ที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไปทำลายอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยใช้ Application D – TOC เชียงราย ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็น Application จัดการบริหารข้อมูลขยะของเสียอันตรายของจังหวัดเชียงรายโดยในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME