จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ร่วมกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมกีฬาภายในจังหวัด สู่ระดับประเทศ
วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2566) ที่ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
 
 
ในที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสรุป
 – ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” โดยจังหวัดเชียงรายได้รับ 1 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง รวม 22 เหรียญ ได้อันดับ 64 
 
– ผลการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” จังหวัดเชียงรายได้รับ 17 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง รวม 41 เหรียญ ได้อันดับ 11 
 
– ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” จังหวัดเชียงรายได้รับ 7 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง รวม 30 เหรียญ ได้อันดับ 30 และ
 
– ผลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่38 “กาญจนิกาเกมส์” จังหวัดเชียงรายได้รับ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 12 เหรียญ ได้อันดับ 39 
 
พร้อมทั้งรายงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด รวมถึงรายงานการจัดกิจกรรมกีฬาประจำปี 2566 ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย
 
 
ทั้งนี้ในที่ประชุมฝ่ายเลขานุการได้รายงานปฏิทิน และแผนงานกิจกรรมกีฬาในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งได้พิจารณาการขอรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (พ.ศ. 2570) และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่9 (พ.ศ. 2570) โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบให้จังหวัดเชียงรายสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในทุกด้าน รวมถึงสนองนโยบายในการเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้ อีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME