อบจ.เชียงราย เปิดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดมงคลธรรมกายาราม หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยมี พระครูวรมาตุ โสภณ รองเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม นายอำนาจ สิทธิมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม หน่วยงานราชการ และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับ กิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลโป่งงาม เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งงาม

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา กลุ่มมวลชน ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโป่งงาม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ประสานงานสนับสนุนกล้าไม้ จำนวนทั้งสิ้น 1,000 กล้า อีกด้วย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME