วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดปงสนุก ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โดยพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี ร่วมทั้งการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME