เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 66 ที่มูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) อ.เมืองเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำสมาชิกเหล่ากาชาดเชียงราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ.เชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
 
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิต โดยผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้จะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก2566 ได้ลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้า และของที่ระลึกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
 
คนมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำ ร่างกายจะใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน เมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้ว ไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทน ทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม หากไม่ได้บริจาค ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะหมดอายุอย่างสูญเปล่า การบริจาคเลือดแต่ละครั้ง สามารถช่วยชีวิตได้มากกว่า 3 ชีวิต เลือด 1 ถุงสามารถแยกส่วนประกอบได้ 3 ชนิดคือ พลาสมา เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดแดง ที่ให้การรักษาต่างและจำเพาะต่างกัน
 
วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี กำหนดเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ แพทย์ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก จนทำให้ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในปี ค.ศ.1930
 
ในการนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) จึงได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกครั้งแรกเมื่อปี 2547 และจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 19
 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME