เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน” เพื่อสื่อถึงการรวมพลังทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นจากประเทศไทย โดยนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงรายรับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ และมีนางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม
 
รัฐบาลตระหนักถึงอันตรายของการค้ามนุษย์ เนื่องจากเป็นอาชญากรรม ข้ามชาติ และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงได้กำหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของประเทศไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และให้ความสำคัญ กับการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
 
ทั้งนี้นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงรายรับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยภายในงานมีผู้เข้ารับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 26 รางวัล บุคคลต้นแบบ จำนวน 2 รางวัล บุคคลดีเด่น จำนวน 15 รางวัล หน่วยงานดีเด่น จำนวน 6 รางวัล และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติจำนวน 3 รางวัล นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอ TIK TOK เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์อีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME