เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 พันเอก นิรันดร์ พึ่งโต หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และคณะฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5 ลงพื้นที่กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทาง ระบบการ ขนส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ (Logistics) ในพื้นที่อำเภอชายแดน ของ จว.ช.ม. ดังนี้
 
 
1. Kerry Exprees สาขาเชียงดาว
2. บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัดสาขาเชียงดาว
3. J&T Express สาขาเชียงดาว
4. บริษัทปุณปุณขนส่ง บ.ห้วยลึก
5. ไปรษณีย์ สาขาไชยปราการ
6. นิ่มเอ็กซ์เพรส สาขาไชยปราการ
7. FIash Express สาขาไชยปราการ
8. FIash Express อ.ฝาง
9. J&T Express อ.ฝาง่เชียงใหม่
 
 
มาตรการที่สำคัญในการดำเนินการต่อสถานประกอบการ โลจิสติกส์ จากการตรวจสอบครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ ให้กับสถานประกอบการและประชาชน ให้มีส่วนร่วมการสกัดกั้นยาเสพติด ในสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมาย ตามอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ตระหนักถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำคัญ
 
 
สำหรับผลการตรวจ สถานประกอบการดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่มีความเข้าใจในข้อกำหนดที่ต้องปฎิบัติและได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เป็นอย่างดี มีข้อควรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย ซึ่ง เจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ได้ให้คำแนะนำ และให้แนวทางในการปฏิบัติ และการสังเกตุ พัสดุต้องสงสัยต่างๆ และข้อควรปฏิบัติเมื่อตรวจพบ

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME