เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา (หมายรับสั่งที่ 14109  ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ พระพรหมวชิรคุณ (ไพบูลย์  สุมงฺคโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4,5,6,7 ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม)

เวลา 16.30 น.พิธีสวดพระพุทธมนต์ เทศน์ และสวดธรรมคาถา และ เวลา 18.00 น.พระพิธีธรรมหลวง สวดพระอภิธรรม พระพรหมวชิรคุณ (หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล) โดยมี พระครูอุดมภาวนาจารย์ วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภวัฒน์  คูพาณิชย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และศรัทธาสาธุชนศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

พิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยพระเถรานุเถระ จำนวน 10 รูป ดังนี้

 1. พระเทพญาณเวที วัดศรีอุโมงค์คำ พะเยา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6
 2. พระปัญญาพิศาลเถร วิ วัดรัตนวนาราม พะเยา เจ้าคณะจังหวัดพะเยา (ธ)
 3. พระพุทธิญาณมุนี วัดพระธาตุผาเงา เชียงราย เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
 4. พระวิสุทธิวชิรวิมล วัดสามัคคีบุญญาราม ลำปาง เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่
 5. พระเมธีวชิรคุณ วัดศรีโคมคำ พะเยา รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
 6. พระภาวนาโกศลเถร วิ วัดมงคลธรรมกายาราม เชียงราย รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
 7. พระกิตติวิมล วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง (ธ)
 8. พระโพธิญาณรังสี วิ วัดอนาลโยทิพยาราม พะเยา
 9. พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ วัดพระสิงห์ เชียงราย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
 10. พระสุนทรกิตติคุณ วัดดงพระเจ้า พะเยา

แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพวชิราธิบดี  วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ)

สวดธรรมคาถา โดยพระเถรานุเถระ จำนวน 4 รูป ดังนี้

 1. พระครูสุวัฒนสิกขการ วัดศรีดอนชัย รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ เชียงราย
 2. พระครูวิมลกิตยาภรณ์ วัดเชียงคาน รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ เชียงราย
 3. พระครูจันทสรวงศ์ วัดทุ่งงิ้ว เจ้าคณะตำบลเวียง เขต 2 เชียงราย
 4. พระครูวิชิตวีราภรณ์ วัดเกี๋ยงเหนือ เจ้าคณะตำบลห้วยซ้อ เชียงราย

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง โดย สำรับ วัดศรีโคมคำ จำนวน 4 รูป ดังนี้

 1. พระครูศรีวรพินิจ วัดศรีโคมคำ พะเยา เจ้าคณะอำเภอปง
 2. พระมหาปวรภัฏฐ์ ภทฺทโมลี  วัดศรีโคมคำ พะเยา
 3. พระปลัดอภิรักษ์ อินทฺวิสุทโธ วัดศรีโคมคำ พะเยา เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปง
 4. พระครูใบฎีกาวุฒิชัย ปภาโส วัดศรีโคมคำ พะเยา

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 8 พะเยา และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายฐิติการณ์ ศิริอิศรานุวัฒน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวณพิชญา นันตาดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายเอกณัฏฐ์ กาศโอสถ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางเพียรโสม ปาสาทัง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวพนิดา ค้าสม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติพิธีดังกล่าว

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

ฐิติการณ์ ศิริอิศรานุวัฒน์ /เพียรโสม ปาสาทัง : รายงาน 
พร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์ : ภาพ
อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการ
 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME