เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา เวลา 14.09 น. พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย คุณสุมาลี พบสุวรรณ และ พล.ต.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ผบ.มทบ.37 ร่วมพิธีสักการะพระมหาจักรพรรดิธรรมราชา, พระพุทธมารวิชัยไตรรัตนาธิคุณ และพระบรมราชานุสาวรีย์พญามังรายมหาราช ณ หน้าพุทธสถานดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช หลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมพิธีสักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พระตำหนักพ่อขุนเม็งรายมหาราชและการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระญามังรายมหาราช ณ ลานหน้า บก.มทบ.37 โดยมีกำลังพลและครอบครัว ของ มทบ.37 ร่วมกระทำพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
ต่อมาเวลา 15.29 น. พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ และ พล.ต.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน กระทำพิธีลงนามเอกสาร รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.มทบ.37 ณ ห้องประชุมพญาเม็งราย บก.มทบ.37 และกระทำพิธีมอบการบังคับบัญชา ผบ.มทบ.37 ณ ลานหน้า บก.มทบ.37
 
โดยมีกำลังพลสังกัด มทบ.37, นขต.มทบ.37 และ ผศ.ช.ร. เข้าร่วมพิธีฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME