คณะศรัทธาประชาชน ร่วมพิธีสังเวย เลี้ยงเทวดาอารักษ์พระสิงห์ เมืองเชียงรายปีที่ 5

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่พระวิหารแก้ว (หอพระสิงห์) วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ถนนสิงหไคร ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางภัทราวดี สุทธิธนกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำภาคเอกชน อุบาสก อุบาสิกา ทายก ทายิกา เยาวชนและศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีเลี้ยงสังเวยเทวดาอารักษ์พระสิงห์ ประจำเมืองเชียงรายปีที่5 พร้อมด้วยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งคณะศรัทธา พ่อค้า ประชาชน ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้

การสังเวยเทวดาอารักษ์ เป็นความเชื่อของชาวล้านนาที่ถูกสืบทอดมา โดยพิธีพลีกรรมเลี้ยงพระสิงห์ จะจัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ในฐานะของการเป็น พระสิงห์ หรือ ผีสิงเมือง ที่คุ้มครองรักษาชาวเมืองเชียงราย จึงมีการเซ่นสังเวย โดยอาหารที่ใช้พลีกรรมมีทั้งอาหารคาว ลาบ แกงอ่อม รวมทั้งอาหารหวาน ดอกไม้ 7 สี บอกไฟดอก และเชื่อว่าเมื่อพญา กษัตริย์ ชนชั้นปกครอง สิ้นพระชนม์ หรือสวรรคตแล้ว จะได้จุติเป็นอารักษ์หลวง หรือเทวดาอารักษ์เมือง มีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองให้สงบสุขร่มเย็น ปราศจากสิ่งชั่วร้าย โดยในพิธีจะมีพิธีเป่าโองการสังเวยเทวดาฟ้าดิน เพื่ออัญเชิญเทวดาอารักษ์มาสิงสถิต และมารับเครื่องเซ่นสังเวย
ทั้งนี้การจัดพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ก่อให้เกิดความตระหนักในการสำนึกรักถิ่นกำเนิดตลอดจนอยู่คู่กับชาวล้านนาจังหวัดเชียงรายสืบไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME