สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จำหน่ายผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ของกลุ่มเกษตรกร จากกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่

1.ทุเรียนคุณภาพจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา ทุเรียนทะเลหอย จังหวัดกระบี่ ทุเรียนบางนรา จังหวัดนราธิวาส

2.จำปาดะคุณภาพจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงทั้งในรูปแบบผลสดและจำปาดะทอด เช่น จำปาดะควนโดน จังหวัดสตูล จำปาดะบ้านนา จังหวัดพัทลุง จำปาดะเขาพระ จังหวัดสงขลา

3.ลองกองคุณภาพจากระนอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา

4.มังคุดชุมพร นครศรีธรรมราช

5.มะม่วงเบา สงขลา

6.สละพัทลุง นราธิวาส

และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย และพบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น แข่งขันกินผลไม้ จำหน่ายผลไม้ในราคาพิเศษ (นาทีทอง)

 
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME