สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ องค์กรวิชาชีพสื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และดิจิทัล โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะจัดงานครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวทีปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง” และวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นงานในโอกาสครบรอบ 26 ปีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

 

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. ที่ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เวที “อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง” เริ่มจากปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยในบริบทการเมืองโลก” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข  “ทิศทางเศรษฐกิจไทย” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และ“ทิศทางสังคมไทย” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสภาการสื่อมวลชน เพื่อใช้ในกิจการของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชน โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ราคาที่นั่งละ 5,000 บาทและ 3,000 บาท บัตรราคา 1,000 บาท (เฉพาะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา) บัตรเข้าฟังทางระบบออนไลน์ แอคเคาท์ละ 500 บาท เข้าดูได้ 5 คน (เฉพาะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา) ติดต่อซื้อบัตร โทร. 0 2668 9900

 

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่ห้องบงกชรัตน์ เอ  ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เวลา 12.00-16.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กฎหมายจริยธรรมสื่อจำเป็นหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดย คุณมานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

 

เสวนา หัวข้อ “กฎหมายจริยธรรมสื่อจำเป็นหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน” วิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย     

1. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2.นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา

3.รศ.สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ประกาศข่าวเนชั่นทีวี

 

สำหรับผู้สนใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ได้ ชมการถ่ายทอดสดผ่าน เพจเฟซบุ๊ก สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (www.facebook.com/PressCouncilThailand/) เพจเฟซบุ๊ก ไทยพีบีเอส (www.facebook.com/ThaiPBS/) และยูทูป ไทยพีบีเอส (www.YouTube.com/Thai PBS/)

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME