เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางทานตะวัน แสนพิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เขต 7 นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สิบเอกวิมล รู้ทำนอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่บ้านนางแลใน หมู่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมนำกระสอบทรายจำนวน 4000 กระสอบ และกระสอบบิ๊กแบ็ค จำนวน 20 กระสอบ มอบให้แก่พื้นที่ เพื่อจัดทำพนังกั้นน้ำ เนื่องด้วยฝนที่ตกสะสม ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และการเปลี่ยนแปลงของทิศทางน้ำ ทำให้เกิดการกัดเซาะน้ำบริเวณคอสะพาน เกิดความเสียหาย และเกิดปัญหาในการสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เนื่องด้วยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรทางการเกษตร 

ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปรับพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME