เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 66 เวลา 14.00 น. พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม รหัส Balance Torch 23-4 ประจำปี 66 (ไทย-สหรัฐ) โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และตรวจการฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายกำลังพลด้วยเฮลิคอปเตอร์

 
กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดการฝึกฯ
โดยกองทัพบกสหรัฐอเมริกา จัดครูฝึกจากหน่วยรบพิเศษ ODA1313 และ ODA9222 จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ รวม 20 นาย และ กองทัพบกไทย จัดจาก กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 และ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพล หน่วยละ 2 ชุดปฏิบัติการๆ ละ 12 นาย รวม48 นาย 


โดยทำการฝึกที่สนามยิงปืนทราบระยะ มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการฝึกในครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนขีดความสามารถของกำลังพลอีกด้วย


เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ถนนคนข่าว

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME