เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 67 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอก เดวิด จอร์น เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และภริยา ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

ด้วยจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกระทรวงต่างประเทศว่า พลเอกเดวิด จอห์น เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และภริยา มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งการเยือนประเทศไทยครั้งนี้เป็นการเยือนของผู้นำระดับสูงของออสเตรเลียในรอบ 7 ปี และเป็นครั้งแรกของพลเอกเดวิดฯ ในฐานะผู้สำเร็จราชการ กระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีและต่อยอด ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ โดยมีกำหนดเดินทางมาเยือนยังจังหวัดเชียงรายวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 
 
 
เพื่อเยี่ยมชมโครงการ การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศกรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้ำอิง ที่ประเทศออสเตรเลียให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่บ้านป่าข่า ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย รวมถึงเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งการเดินทางมาเยือนของผู้สำเร็จราชการแห่งเครือออสเตรเลียดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกระชับ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียให้ใกล้ชิดมากขึ้น 
 
 
โดยเฉพาะในวาระครบรอบ 72 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลียในปี 2567 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบฯ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาที่ราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูน ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งพลเอก เดวิดฯ ยังเป็นพระสหายที่สำคัญ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
 
 
ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายโดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อม รวมถึงซักซ้อมก่อนพลเอก เดวิดฯ และภริยา จะมาเยือนยังจังหวัดเชียงราย ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะฯ ในการสนับสนุนการประสานงานร่วมกับกรมพิธีการทูต และจังหวัดเชียงราย ความปลอดภัยทางท้องถนน สถานที่ พร้อมทั้งจัดเตรียมรถไฟฟ้าสำรอง สำหรับพื้นที่ทุกจุดหมายตามเส้นทางให้เพียงพอ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่จุดหมาย รวมถึงจัดเตรียมรถพยาบาล พร้อมแพทย์และพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ ติดตามขบวน จัดเตรียมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองเชื้อโรคสำหรับแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนประสานสื่อมวลชนทุกแขนงในการจัดทำข่าวให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมเรียบร้อย
 
 
การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ของผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และมิตรภาพระหว่างราชอาณาจักรไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จนมาถึงรัฐบาล และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้ ไทยและออสเตรเลีย กระชับความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 
 
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME