เมื่อ 26 – 28 มิ.ย. 66 โดย พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกับ อำเภอเชียงแสน, ปภ.15 และ ศูนย์เฝ้าระวังและเครือข่ายการสื่อสารวิทยุคมนาคมแจ้งเตือนด้านสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กิจกรรมการวางแผนและการอำนวยการ “การฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จว.ช.ร. เป็นการฝึกเรื่องบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความพร้อม รู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสาธารณภัย และการบริหารจัดการระงับเหตุในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME