เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ บุญถนอม ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมด้วยนายศรัญยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานชมรมรามคำแหงเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษาชมรมรามคำแหงเชียงราย อาจารย์กุลทิตา ยุวะหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี จากนั้นร่วมประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีพระครูขันติพลาธร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น เป็นประธานสงฆ์ นำพระสงฆ์รวม 5 รูปประกอบพิธีทางศาสนา

 
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามรูปแบบ “ตลาดรายวิชา” โดยมีปรัชญาการดำเนินงานเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและความเท่าเทียมกันให้กับคนไทย มหาวิทยาลัยตั้งชื่อตามพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงสร้างอักษรไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย สีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือสีน้ำเงินและสีทอง และมีต้นไม้สัญลักษณ์คือไม้ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งเพื่อบรรเทาปัญหาที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีขีดความสามารถจำกัดในการตอบสนองความต้องการเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบของ “ตลาดรายวิชา” ที่ทำให้นักศึกษาจำนวนมากสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาได้
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง นับเป็น วันอันเป็นมงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปีดอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) พระองค์ยังทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2514 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง และในวันที่ 26พฤศจิกายน 2566 นี้ ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 52 ของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME