เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.ป่าแดด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้ามอบทรายอะเบท(ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) / ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด (Mosdop TB) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.เชียงราย อ.ป่าแดด โดยได้รับการต้อนรับจากนายมงคล เชื้อไทย นายกเทศบาลตำบลป่าแงะ คณะผู้อำนวยการ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย และนางเพ็ญโสภา ปุณโณฑก ณ รพ.สต.ตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด

 

ต่อมาในเวลา 10.30 น. นายก นก พร้อมด้วยนายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.เทิง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้ามอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้แก่ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.เชียงราย อ.เทิง โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้อำนวยการ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย และนายสมชาย ท้าวธนะ ประธาน อสม. อ.เทิง ณ รพ.สต.ตำบลงิ้ว อ.เทิง
และในช่วงเวลา 13.00 น. นายก นก พร้อมด้วย นายนิคม ยะป๊อก สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.พญาเม็งราย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้ามอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้แก่ รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.พญาเม็งราย โดยได้รับการต้อนรับจากนายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย นายธนภัทร กันเขี่ยสกุล นายกเทศบาลตำบลพญาเม็งราย นายพยุง แก้วจำปา กำนันตำบลเม็งราย คณะผู้อำนวยการ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย และนายคำมูล คำมา ประธาน อสม.อ.พญาเม็งราย ณ ศูนย์สุขภาวะผู้สูงอายุ อ.พญาเม็งราย

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME