เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี 329 ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 28 (เทอดไทยเกมส์) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมี นายหิรัญกฤษฏ์ นุ่มประไพ ปลัดอาวุโส อำเภอแม่ฟ้าหลวง นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย นายภานุวัฒน์ โรจนิติวรโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ร่วมให้เกียรติต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี 329 ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 28 (เทอดไทยเกมส์) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
 
 
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาในระดับตำบลให้มีการพัฒนาสู่สากล สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ของพี่น้องประชาชนไทยเชื้อสายจีนยูนนาน และประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME