สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2566

Facebook
Twitter
Email
Print

สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเทียบเท่าระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 4 : รับตรงอิสระ (On-Site) โดยหลักสูตรที่เปิดรับมีดังนี้ 
1.หลักสูตรระดับปริญญาโท
– หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน  

2.หลักสูตรระดับปริญญาตรี
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน 6 วิชาโท ประกอบไปด้วย
– วิชาโทการจราจรทางอากาศ
– วิชาโทการท่าอากาศยาน
– วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
– วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
– วิชาโทธุรกิจสายการบิน
– วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (แผนการศึกษาเทียบโอน) ประกอบไปด้วย
– วิชาโทการท่าอากาศยาน
– วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 
– แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน)
-แผนการศึกษาแบบเอกโท (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี)
2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (แผนการศึกษาเทียบโอน)
– แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน : AVT)

3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
– หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน

4.หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ประกอบไปด้วย
– สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aeroplane Mechanic-B1.1,B1.2) 
– สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (Aeroplane Mechanic-B2)

ทุกหลักสูตรสัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถ Walk-In มาสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 09.00 – 15.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารองค์กร โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 3621, 2210, 2220 หรือ Inbox Facebook: catcthailand

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
”สำนักข่าวออนไลน์ เพื่อคุณภาพของคนเชียงราย"
MOST POPULAR
RELATED STORIES

NEWS UPDATE