ปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะ ด้านการกู้ภัยทางน้ำ และดำน้ำกู้ภัย

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวปิด โครงการอบรมเพิ่มทักษะด้านการกู้ภัยทางน้ำ และดำน้ำกู้ภัย พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม โดยมี ส.อ. วิมล รู้ทำนอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะท่านวิทยากร บุคลากรกองป้องกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การต้อนรับสำหรับโครงการอบรมเพิ่มทักษะด้านการกู้ภัยทางน้ำ และดำน้ำกู้ภัย เป็นโครงการที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตาม โครงการฯ มาตั้งแต่วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2566 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่

 
ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย
ของหน่วยงานมูลนิธิ และสมาคมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 40 คน ซึ่งรูปแบบในการดำเนินโครงการประกอบด้วย การเพิ่มทักษะการกู้ภัยทางน้ำ ดำน้ำกู้ภัย และได้ฝึกการใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำอย่างมีระบบแบบแผน สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการประสานงานการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 คืน 4 วัน ที่ผ่านมา คณะทำงาน
ได้ประเมินการดำเนินโครงการในเบื้องต้น พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ และในการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 40 คน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 
Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE