โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น

Facebook
Twitter
Email
Print
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.(โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น)
 
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดโครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น และจัดทำฐานข้อมูลชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ, นายสราวุธ ชัยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง กล่าวต้อนรับ, นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 
เพื่อสร้างการรับรู้และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น ในการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป
 
ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

พัชรนันท์ แก้วจินดา, ยุทธนา สุทธสม : รายงาน 
วิชชากรณ์ กาศโอสถ : ภาพ 
อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการข่าว
Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE